Ciepłe Mieszkanie Olsztyn

Program "Ciepłe Mieszkanie" - klucz do ekologicznego ciepła w Olsztynie

Dowiedz się więcej

Przydatne informacje

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza.

Dofinansowanie

Wsparcie finansowe mieszkańców.

Procedura Aplikacji

Prosty proces aplikowania.

Ciepłe Mieszkanie Olsztyn

Program "Ciepłe Mieszkanie" - klucz do ekologicznego ciepła w Olsztynie

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności dbania o czystość powietrza, Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców Olsztyna, dążących do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. W tym artykule przybliżymy cel programu, jego beneficjentów oraz zakres wsparcia, jakie można uzyskać dzięki udziałowi w tej inicjatywie.

O programie

Program "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne rozwiązania ogrzewania. Jest to odpowiedź na potrzeby ekologiczne, jak i ekonomiczne mieszkańców, umożliwiająca znaczne obniżenie kosztów ogrzewania domów i mieszkań.

Dla kogo program?

Skierowany głównie do osób fizycznych - właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, ogrzewających swoje mieszkania przy pomocy kotłów lub pieców na paliwo stałe. Program oferuje wsparcie w postaci dofinansowania na likwidację tych przestarzałych systemów i zastąpienie ich nowoczesnymi, bardziej ekologicznymi i efektywnymi źródłami ciepła.

Co obejmuje dofinansowanie?

  • Likwidacja starych źródeł ogrzewania na paliwo stałe,
  • Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
  • Zakup kotła na pellet drzewny,
  • Instalacja ogrzewania elektrycznego,
  • Zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze,
  • Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC).

Dodatkowo, program umożliwia realizację działań towarzyszących, takich jak instalacja centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czy montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależy od dochodów beneficjenta, oferując wsparcie na poziomie od 15 do 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania, dostosowane do sytuacji finansowej wnioskodawców.

Procedura uzyskania dotacji

Proces aplikowania o dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" jest prosty i przejrzysty. Wymaga zapoznania się z regulaminem, przygotowania wymaganych dokumentów i złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Olsztyna. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i realizacji inwestycji, beneficjent składa wniosek o rozliczenie dotacji.

Pamiętaj

  • Rozpocznij realizację inwestycji po zawarciu umowy z gminą,
  • Zakupione materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania regulaminu,
  • Zakończenie inwestycji wiąże się z likwidacją wszystkich starych źródeł ciepła.

Program "Ciepłe Mieszkanie" to szansa dla mieszkańców Olsztyna na ekologiczniejsze i bardziej ekonomiczne ogrzewanie ich domów i mieszkań. Dzięki dofinansowaniu możliwa jest nie tylko wymiana przestarzałych systemów ogrzewania, ale również znaczna poprawa efektywności energetycznej budynków, co przekłada się na lepszą jakość powietrza w mieście oraz oszczędności dla mieszkańców.

Polecane usługi

Inne strony

kontakt

Telepartner

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

+48 22 203 40 40

www.telepartner.pl